Dịch vụ chính

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Công nghệ xử lý nước thải Việt Nam là sự ứng dụng khoa hoc công nghệ môi trường, hóa học xanh, quan trắc môi trường, sử dụng các thiết bị điện tử để theo dõi, mô hình hóa và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ít bị ảnh hưởng do những tác động tiêu cực của con người. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát triển của đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hóa , xã hội đất nước, cảu dân tộc và nhân loại, sự biến đổi 1 số thành phần môi trường sẽ gây tác động đáng kể đối với các hệ sinh thái. Vì vậy vấn đề bảo vệ môi trường luôn là một trong những nhiệm vụ trọng yếu và cấp bách của mỗi quốc gia đang phát triển...

Tin tức mới nhất

Ngôi làng không có lối đi ở Hà Lan

Trước khung cảnh đến thăm quan ngôi làng Giethoorn là một màu xanh thiên nhiên đẹp bắt mắt Với các dòng kênh xanh biếc...

Khởi nghiệp từ sản vật đồng quê

Nhờ biết tìm hướng làm mới, việc nuôi dế, trùn, trồng cỏ... đang giúp nhiều cá nhân khởi nghiệp kiếm được hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi...

Nuôi cấy bùn vi sinh vật trong xử lý nước thải

Những vi sinh vật, sinh vật là những chất bẩn hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt ...Việc chúng ta cần làm là Nuôi cấy vi sinh trong xử lý n...