NUÔI CẤY VI SINH HT XLNT

Chuyên cung cấp: PAC, Polymer, Clorin, axít, xút, H2SO4 98%, phèn nhôm, FCl3 ..., hóa chất xử lý nước cơ bản, hóa chất công nghiệp, hóa chất...

HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG

Chuyên cung cấp: PAC, Polymer, Clorin, axít, xút, H2SO4 98%, phèn nhôm, FCl3 ..., hóa chất xử lý nước cơ bản, hóa chất công nghiệp, hóa chất...

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Tư vấn xử lý nước thải là quá trình lọc phân biệt ra thuộc loại nước thải nào như  xử nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải y tế, xử lý nước ...

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Mục đích chính của xử lý nước thải là loại bỏ càng nhiều các chất rắn lơ lửng càng tốt trước khi nước còn lại, gọi là nước thải, được thải t...