NUÔI CẤY VI SINH HT XLNT

Chuyên cung cấp: PAC, Polymer, Clorin, axít, xút, H2SO4 98%, phèn nhôm, FCl3 ..., hóa chất xử lý nước cơ bản, hóa chất công nghiệp, hóa chất...