Thiếu nước ảnh hưởng đến nền kinh tế

2/3 dân số thế giới thiếu nước trầm trọng ở Trung Quốc và Ấn Độ và nhiều đất nước nghèo một nghiên cứu được công bố trong tuần vừa qua đã c...

Giới thiệu về quy trình xử lý nước thải

Xử lý nước thải là có liên quan chặt chẽ với các tiêu chuẩn và / hoặc những kỳ vọng đặt ra cho chất lượng nước thải.

Nước mưa không sử dụng được

Nước mưa ngày xưa được người dân hứng dừng để ăn uống. Nhưng với môi trường ô nhiễm như ngày nay các khí thải lên bầu trời làm nóng kết hợp ...

DỰ ÁN BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A

Chúng tôi chuyên thi công thiết kế xây dựng, chuyển giao công nghệ hiện đại, cung cấp các dịch vụ về môi trường, vi sinh và hóa chất xử lý m...

CẢI TẠO HỆ THỐNG VÀ BẢO TRÌ

Nuôi cấy vi sinh khi hệ thống nước thải có mùi ô nhiễm nặng cần phải chỉnh sửa để hẹ thống đạt tiêu chuẩn nước đầu ra

Khóa luận: Xử lý nước thải nhiễm màu: Garage ô tô

Khóa luận: Xử lý nước thải nhiễm màu: Trường hợp đối với Garage ô tô, Xử lý nước thải công nghiệp, Dệt nhuộm, nước thải sinh hoạt....

Báo cáo thực hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải sinh hoạt là khái niệm được nhắc đến nhiều trong cuộc sống do tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt n...